Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras

13. ES reakcija į ebolos viruso protrūkį (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES reakcija į ebolos viruso protrūkį (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini , nepriklausomas Parlamento narys, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė James Carver ir Giulia Moi), Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi ir Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki ir Giulia Moi.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Benedetto Della Vedova.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.5 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika