Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 17. septembris - Strasbūra

13. ES veiktie pasākumi, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES veiktie pasākumi, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP)).

Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Nirj Deva ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva James Carver un Giulia Moi, Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi un Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki un Giulia Moi.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Benedetto Della Vedova.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.9.2014. protokola 10.5. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika