Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 17. september 2014 - Strasbourg

13. Odziv EU na izbruh ebole (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Odziv EU na izbruh ebole (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsedujoči Svetu) in Kristalina Georgieva (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Nirj Deva v imenu skupine ECR, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini samostojni poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila James Carver in Giulia Moi, Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi in Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki in Giulia Moi.

Govorila sta Kristalina Georgieva in Benedetto Della Vedova.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika z dne 18.9.2014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov