Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 септември 2014 г. - Страсбург

14. Одобряване на протокола от предишното заседание
Пълни стенографски протоколи

Изказа се Bruno Gollnisch, който предложи към думите "Времето за гласуване се проведе с видеоконферентна връзка с Върховната Рада (Парламентът на Украйна в Киев), където се проведе гласуване на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна едновременно с гласуването му в Европейския парламент" (точка 6 от протокола от 16.9.2014), да се добави "Тази нерегламентирана неодобрена процедура не беше предложена за съгласие на членовете на Европейския парламент".

Председателят обяви тази промяна за недопустима.

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

Правна информация - Политика за поверителност