Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 september 2014 - Strasbourg

14. Justering av protokollet från föregående sammanträde (fortsättning)
CRE

Talare: Bruno Gollnisch föreslog att texten "Omröstningen ägde rum med direkt uppkoppling med hjälp av videolänk till Verkhovna Rada (Ukrainas parlament i Kiev), som uppmanades att samtidigt som Europaparlamentet ta ställning till associeringavtalet mellan EU och Ukraina." (punkt 6 i protokollet av den 16.9.2014) skulle kompletteras med tillägget "Detta oväntade, icke reglementsenliga förfarande hade inte förelagts Europaparlamentets ledamöter för godkännande".

Talmannen förklarade denna ändring otillåtlig.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy