Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. september 2014 - Strasbourg

15. Situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal (2014/2843(RSP))

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere: Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge og Charles Tannock, Mario Borghezio, løsgænger, Esteban González Pons, Richard Howitt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Charles Tannock, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Fernando Maura Barandiarán, Michel Reimon, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Ana Gomes, Bas Belder, Alexander Graf Lambsdorff, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra James Carver og Emmanouil Glezos, Mike Hookem, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie og Javi López.

FORSÆDE: Olli REHN
næstformand

Talere: Ryszard Czarnecki, Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Franz Obermayr om blåt-kort-proceduren (formanden mindede om de de gældende regler), Vincent Peillon, Ruža Tomašić, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Eleni Theocharous, Afzal Khan, Mirosław Piotrowski, Philippe Juvin, Kati Piri, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Demetris Papadakis, Andrej Plenković, László Tőkés, Lars Adaktusson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Brian Hayes og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Janusz Władysław Zemke, Peter van Dalen, Diane Dodds, Tomáš Zdechovský og Gilles Pargneaux.

Indlæg af Benedetto Della Vedova.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 18.9.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik