Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 17. rujna 2014. - Strasbourg

15. Stanje u Iraku i Siriji te napadi IS-a i progon manjina (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Iraku i Siriji te napadi IS-a i progon manjina (2014/2843(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: Arnaud Danjean, u ime kluba PPE, Victor Boştinaru, u ime kluba S&D, Anna Elżbieta Fotyga, u ime kluba ECR, Annemie Neyts-Uyttebroeck, u ime kluba ALDE, Javier Couso Permuy, u ime kluba GUE/NGL, Barbara Lochbihler, u ime kluba Verts/ALE, James Carver, u ime kluba EFDD, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Bill Etheridge i Charles Tannock, Mario Borghezio, nezavisni zastupnik, Esteban González Pons, Richard Howitt, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter van Dalen, Charles Tannock, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Fernando Maura Barandiarán, Michel Reimon, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Ana Gomes, Bas Belder, Alexander Graf Lambsdorff, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili James Carver i Emmanouil Glezos, Mike Hookem, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie i Javi López.

PREDSJEDA: Olli REHN
potpredsjednik

Govorili su: Ryszard Czarnecki, Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Franz Obermayr, o postupku podizanja plave kartice (predsjednik podsjeća na važeće propise), Vincent Peillon, Ruža Tomašić, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Eleni Theocharous, Afzal Khan, Mirosław Piotrowski, Philippe Juvin, Kati Piri, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Demetris Papadakis, Andrej Plenković, László Tőkés, Lars Adaktusson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Brian Hayes i Emil Radev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Janusz Władysław Zemke, Peter van Dalen, Diane Dodds, Tomáš Zdechovský i Gilles Pargneaux.

Govorio je Benedetto Della Vedova.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.6. zapisnika od 18. rujna 2014.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti