Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 września 2014 r. - Strasburg

15. Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP))

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a i Charlesa Tannocka, Mario Borghezio niezrzeszony, Esteban González Pons, Richard Howitt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Charles Tannock, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Fernando Maura Barandiarán, Michel Reimon, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Ana Gomes, Bas Belder, Alexander Graf Lambsdorff, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera i Emmanouila Glezosa, Mike Hookem, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie i Javi López.

PRZEWODNICTWO: Olli REHN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ryszard Czarnecki, Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Franz Obermayr, w sprawie procedury podnoszenia niebieskiej kartki (Przewodniczący przypomniał obowiązujące przepisy), Vincent Peillon, Ruža Tomašić, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Eleni Theocharous, Afzal Khan, Mirosław Piotrowski, Philippe Juvin, Kati Piri, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Demetris Papadakis, Andrej Plenković, László Tőkés, Lars Adaktusson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Brian Hayes i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Janusz Władysław Zemke, Peter van Dalen, Diane Dodds, Tomáš Zdechovský i Gilles Pargneaux.

Głos zabrał Benedetto Della Vedova.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 18.9.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności