Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 17. september 2014 - Strasbourg

15. Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanem manjšin (razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanem manjšin (2014/2843(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govorili so Arnaud Danjean v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Bill Etheridge in Charles Tannock, Mario Borghezio samostojni poslanec, Esteban González Pons, Richard Howitt, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Charles Tannock, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Fernando Maura Barandiarán, Michel Reimon, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Ana Gomes, Bas Belder, Alexander Graf Lambsdorff, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila James Carver in Emmanouil Glezos, Mike Hookem, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie in Javi López.

PREDSEDSTVO: Olli REHN
podpredsednik

Govorili so Ryszard Czarnecki, Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Franz Obermayr, o postopku "modrega kartončka" (predsednik je opozoril na veljavna pravila), Vincent Peillon, Ruža Tomašić, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Eleni Theocharous, Afzal Khan, Mirosław Piotrowski, Philippe Juvin, Kati Piri, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Demetris Papadakis, Andrej Plenković, László Tőkés, Lars Adaktusson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Brian Hayes in Emil Radev.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Janusz Zemke, Peter van Dalen, Diane Dodds, Tomáš Zdechovský in Gilles Pargneaux.

Govoril je Benedetto Della Vedova.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 18.9.2014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov