Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. september 2014 - Strasbourg

16. Situationen i Libyen (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Libyen (2014/2844(RSP))

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen, Emmanouil Glezos, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Pablo Iglesias for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Bogusław Liberadzki og Miriam Dalli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić og Javier Couso Permuy.

Indlæg af Benedetto Della Vedova.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 18.9.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik