Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 september 2014 - Strasbourg

16. Situationen i Libyen (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Libyen (2014/2844(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen, Emmanouil Glezos, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Pablo Iglesias för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes; Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Bogusław Liberadzki och Miriam Dalli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić och Javier Couso Permuy.

Talare: Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 18.9.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy