Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. září 2014 - Štrasburk

18. Izrael a Palestina po konfliktu v Gaze a úloha EU (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Izrael a Palestina po konfliktu v Gaze a úloha EU (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Gilles Pargneaux, David Martin a Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bas Belder, Konstantinos Papadakis nezařazený, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan a Gilles Pargneaux.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krisztina Morvai, Ángela Vallina a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupil Benedetto Della Vedova.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 18.9.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí