Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. september 2014 - Strasbourg

18. Israel og Palæstina efter Gaza-konflikten og EU's rolle (forhandling)

Redegørelse ved næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Israel og Palæstina efter Gaza-konflikten og EU's rolle (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, der ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgmål fra Gilles Pargneaux, David Martin og Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bas Belder, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan og Gilles Pargneaux.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krisztina Morvai, Ángela Vallina og Izaskun Bilbao Barandica.

Indlæg af Benedetto Della Vedova.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 18.9.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik