Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 września 2014 r. - Strasburg

18. Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Pargneaux, Davida Martina i Sofię Sakorafę, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Basa Beldera, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Teresę Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnego Gerickego, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan i Gilles Pargneaux.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krisztina Morvai, Ángela Vallina i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrał Benedetto Della Vedova.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 18.9.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności