Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 septembrie 2014 - Strasbourg

18. Relațiile dintre Israel și Palestina după conflictul din Gaza și rolul UE (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Relațiile dintre Israel și Palestina după conflictul din Gaza și rolul UE (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Pargneaux, David Martin și Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bas Belder, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan și Gilles Pargneaux.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krisztina Morvai, Ángela Vallina și Izaskun Bilbao Barandica.

A intervenit Benedetto Della Vedova.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 18.9.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate