Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 17 september 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Förberedelser för eurotoppmötet (debatt)
 7.Praktiskt genomförande av det europeiska ungdomsinitiativet (debatt)
 8.Uttalande av talmannen
 9.Omröstning
  
9.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/000 TA 2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/001 EL/Nutriart (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/010 RO/MECHEL – Rumänien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage – Spanien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction – Nederländerna (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/010 ES/Castilla y León – Spanien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
 10.Meddelande från talmannen
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.EU:s reaktion på utbrottet av ebola (debatt)
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde (fortsättning)
 15.Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (debatt)
 16.Situationen i Libyen (debatt)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (176 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (335 kb) 
 
Protokoll (142 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (47 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (152 kb) 
 
Protokoll (233 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (317 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (562 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy