Seznam 
Zápis
PDF 232kWORD 182k
Středa, 17. září 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Příprava vrcholné schůzky eurozóny (rozprava)
 7.Zavedení Evropské iniciativy pro mládež (rozprava)
 8.Prohlášení předsednictví
 9.Hlasování
  
9.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/000 TA 2014 – technická podpora z podnětu Komise (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/010 RO/MECHEL – Rumunsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage – Španělsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví – Nizozemsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/010 ES/Castilla y León – Španělsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
 10.Sdělení předsednictví
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Reakce EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (rozprava)
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání (pokračování)
 15.Situace v Iráku a Sýrii a ofenzíva IS včetně pronásledování menšin (rozprava)
 16.Situace v Libyi (rozprava)
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Izrael a Palestina po konfliktu v Gaze a úloha EU (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 17. ZÁŘÍ 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 28/2014 - Oddíl III - Komise (N8-0027/2014 - C8-0161/2014 - 2014/2091(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 32/2014 - Oddíl III - Komise (N8-0028/2014 - C8-0162/2014 - 2014/2093(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 33/2014 - Oddíl III - Komise (N8-0029/2014 - C8-0163/2014 - 2014/2094(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy VIII a VIIIc nařízení Rady (ES) č. 73/2009, příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II, III a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 C(2014)03006 - 2014/2760(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 17. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných dřevěných podlahovin spadajících pod normu EN 14342, pokud jde o jejich reakci na oheň C(2014)04580 - 2014/2762(DEA)

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 17. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách pro klasifikaci bez nutnosti zkoušení kovových latí a lišt pro vnitřní omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-1, kovových latí a lišt pro vnější omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-2 a kovových lišt a profilů, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14353, pokud jde o reakci na oheň C(2014)04581 - 2014/2763(DEA)

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 17. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek nabázi dřeva podle normy EN 13986 a vnějších a vnitřních obkladů z rostlého dřeva podle normy EN 14915, pokud jde o jejich požární odolnost, pokud se používají k obkládání stěn a stropů C(2014)04625 - 2014/2765(DEA)

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 17. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky C(2014)04984 - 2014/2770(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 18. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, pokud jde o obsah a vytvoření společného systému monitorování a hodnocení pro operace financované v rámci Evropského námořního a rybářského fondu C(2014)05033 - 2014/2773(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 22. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 154/2013 C(2014)05086 - 2014/2771(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 22. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí C(2014)05087 - 2014/2772(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 22. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 514/2014, pokud jde o určení odpovědných orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů C(2014)05136 - 2014/2782(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 25. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě za účelem přizpůsobení její přílohy I technickému pokroku C(2014)05186 - 2014/2780(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 25. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) v znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 38/2014 ze dne 15. ledna 2014, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde osvěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření C(2014)05210 - 2014/2783(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 25. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), v znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května 2013, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání C(2014)05214 - 2014/2784(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 25. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o kritéria pro výpočet dodatečných nákladů vynaložených provozovateli při rybolovu, chovu a při zpracovávání a uvádění na trh určitých produktů rybolovu aakvakultury z nejvzdálenějších regionů C(2014)05223 - 2014/2785(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 28. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), v znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května 2013, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání C(2014)05274 - 2014/2781(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 25. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní a regionální strategie členských států pro účely projektu Mléko do škol C(2014)05279 - 2014/2789(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 29. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační opatření vůči příjemcům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti ařešení krizí C(2014)05308 - 2014/2794(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 31. července 2014

předáno věcně příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii C(2014)05383 - 2014/2795(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 1. srpna 2014

předáno věcně příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 C(2014)05391 - 2014/2797(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 4. srpna 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek C(2014)05510 - 2014/2802(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 7. srpna 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o formátu pro předávání údajů o výdajích na výzkum a vývoj podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii C(2014)05658 - 2014/2804(DEA)

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 12. srpna 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí C(2014)05833 - 2014/2805(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 19. srpna 2014

předáno věcně příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek C(2014)06049 - 2014/2807(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2014

předáno věcně příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, pokud jde o kapitálové požadavky na podniky založené na fixních režijních nákladech C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 4. září 2014

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce azeleniny a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 C(2014)06232 - 2014/2810(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 29. srpna 2014

předáno věcně příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků ve formě prodloužení období veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2014 C(2014)06326 - 2014/2822(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2014

předáno věcně příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a stanovení výše podpory předem C(2014)06327 - 2014/2821(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2014

předáno věcně příslušnému výboru: AGRI

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci doplňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny správné výrobní praxe pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky C(2014)03446 - 2014/2759(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 17. července 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: další dva měsíce na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací, jež mají být oznamovány při výkonu práva usazování a volného pohybu služeb C(2014)03656 - 2014/2808(DEA)

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 21. srpna 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro určování zeměpisné oblasti rozhodných úvěrových expozic pro výpočet individuální sazby proticyklické kapitálové rezervy C(2014)03658 - 2014/2806(DEA)

Lhůta pro námitku: jeden měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy C(2014)04653 - 2014/2761(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 17. července 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: další dva měsíce na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám tím, že stanoví obsah výročních zpráv azávěrečných zpráv o provádění, včetně seznamu společných ukazatelů C(2014)04988 - 2014/2764(DEA)

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 17. července 2014

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: další dva měsíce na žádost Rady.

předáno věcně příslušnému výboru: EMPL


4. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU kosmetickým přípravkům, které se oplachují (D027173/04 - 2014/2803(RPS) - lhůta: 11/11/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D029597/03 - 2014/2769(RPS) - lhůta: 19/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI (přidružený výbor)
stanovisko: IMCO (přidružený výbor)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde o obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (D031029/05 - 2014/2828(RPS) - lhůta: 10/12/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění přílohy V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (D031394/04 - 2014/2791(RPS) - lhůta: 30/10/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat (D032540/01 - 2014/2768(RPS) - lhůta: 18/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu služeb prostorových dat (D032552/01 - 2014/2767(RPS) - lhůta: 18/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (D033358/02 - 2014/2757(RPS) - lhůta: 16/10/2014)
předáno příslušný výbor: ECON

- Směrnice Komise o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (D033411/02 - 2014/2755(RPS) - lhůta: 16/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o přílohy IV a V (D033546/02 - 2014/2756(RPS) - lhůta: 16/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (D033683/04 - 2014/2849(RPS) - lhůta: 12/12/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí Komise 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (D033701/03 - 2014/2792(RPS) - lhůta: 30/10/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“, kterou se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU (D033702/02 - 2014/2793(RPS) - lhůta: 30/10/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě“ železničního systému Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 62/2006 (D033759/03 - 2014/2826(RPS) - lhůta: 9/12/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbaryl, procymidon a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu (D033846/02 - 2014/2786(RPS) - lhůta: 25/9/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamid a pyridát v některých produktech a na jejich povrchu (D033850/02 - 2014/2799(RPS) - lhůta: 6/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid a didecyldimethylamonium-chlorid v některých produktech a na jejich povrchu (D033900/02 - 2014/2778(RPS) - lhůta: 25/9/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro asulam, kyanamid, dikloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, pikolinafen a propisochlor v některých produktech a na jejich povrchu (D033904/02 - 2014/2796(RPS) - lhůta: 5/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro antrachinon, benfluralin, bentazon, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadon, imazamox, methylbromid, propanil a kyselinu sírovou v některých produktech a na jejich povrchu (D033914/02 - 2014/2801(RPS) - lhůta: 8/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D034097/02 - 2014/2776(RPS) - lhůta: 24/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI (přidružený výbor)
stanovisko: IMCO (přidružený výbor)

- Nařízení Komise o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (D034098/02 - 2014/2774(RPS) - lhůta: 22/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI (přidružený výbor)
stanovisko: IMCO (přidružený výbor)

- Nařízení Komise o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění (D034099/02 - 2014/2775(RPS) - lhůta: 23/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI (přidružený výbor)
stanovisko: IMCO (přidružený výbor)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání difosforečnanů (E 450) jako kypřicích látek a regulátorů kyselosti v hotových kvasnicových těstech (D034226/02 - 2014/2787(RPS) - lhůta: 29/9/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých barviv v ochucených zrajících sýrech (D034228/02 - 2014/2790(RPS) - lhůta: 30/9/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání náhradních sladidel v některých ovocných nebo zeleninových pomazánkách (D034230/02 - 2014/2788(RPS) - lhůta: 29/9/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se Francii povoluje odchýlit se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 od některých společných pravidel bezpečnosti letectví, pokud jde o doplňkové dýchací soupravy a vývody kyslíku na palubách letadel v prostoru pro cestující (D034385/02 - 2014/2825(RPS) - lhůta: 9/12/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzeném mase a masných výrobcích a v tradičně uzených rybách a produktech rybolovu (D034473/02 - 2014/2800(RPS) - lhůta: 6/11/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice 2004/33/ES, pokud jde o kritéria dočasného vyloučení dárců allogenních odběrů krve (D034567/02 - 2014/2814(RPS) - lhůta: 3/12/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (D034575/02 - 2014/2798(RPS) - lhůta: 5/10/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (D034584/01 - 2014/2766(RPS) - lhůta: 17/10/2014)
předáno příslušný výbor: IMCO (přidružený výbor)
stanovisko: ENVI (přidružený výbor)

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (D034892/02 - 2014/2758(RPS) - lhůta: 16/10/2014)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2, 3 a 8 a mezinárodní účetní standardy 16, 24 a 38 (Text s významem pro EHP) (D034986/01 - 2014/2818(RPS) - lhůta: 4/12/2014)
předáno příslušný výbor: ECON (přidružený výbor)
stanovisko: JURI (přidružený výbor)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a 13 a mezinárodní účetní standard 40 (Text s významem pro EHP) (D034989/01 - 2014/2819(RPS) - lhůta: 4/12/2014)
předáno příslušný výbor: ECON (přidružený výbor)
stanovisko: JURI (přidružený výbor)


5. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení návrh evropského inspektora ochrany údajů na převod prostředků INF 1/2014 a rozhodl se nevyslovit námitku.

Zásobovací agentura Euratomu informovala v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení rozpočtový orgán o převodech prostředků založených na provádění rozpočtu ze dne 8. září 2014.

Rozpočtový výbor projednal v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení návrh Účetního dvora na převody prostředků V/AB-04/A/14, V/AB-05/A/14, V/AB-06/A/14, V/AB-07/T/14, V/AB 08/T/14, V/AB-09/A/14, V/AB-10/C/14, V/AB-11/C/14, V/AB-12/C/14, V/AB-13/T/14, V/AB-14/C/14.

Rozpočtový výbor projednal v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení návrh Výboru regionů na převod prostředků INF 1/2014 a rozhodl se nevyslovit námitku.

Evropský veřejný ochránce práv informoval v souladu s čl. 25 odst. 3 a článkem 27 finančního nařízení rozpočtový orgán o převodu prostředků 3/2014.

Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací informoval v souladu s čl. 27 odst. 1 finančního nařízení rozpočtový orgán o převodu prostředků 1/2014.

Evropský hospodářský a sociální výbor informoval v souladu s čl. 27 odst. 1 finančního nařízení rozpočtový orgán o převodu prostředků DEC 1/2014.

Rozpočtový výbor schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Evropské komise na převody prostředků DEC 12/2014, DEC 13/2014, DEC 14/2014, DEC 15/2014, DEC16/2014, DEC 17/2014, DEC 30/2014.

Rozpočtový výbor schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Evropské komise na převody prostředků DEC 11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC 20/2014, DEC21/2014, DEC 22/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků Evropské komise DEC 11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC 20/2014, DEC 21/2014, DEC 22/2014.


6. Příprava vrcholné schůzky eurozóny (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava vrcholné schůzky eurozóny (2014/2838(RSP))

Vystoupil Emmanouil Glezos.

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Burkhard Balz za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR, Bill Etheridge, aby zvednutím modré karty položil otázku Marii João Rodrigues, která na otázku odpověděla, Petr Ježek za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tomáš Zdechovský a Jean-Luc Schaffhauser, Marco Valli za skupinu EFDD, Bernard Monot nezařazený, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Marcus Pretzell a Maria Grapini, Brian Hayes, Udo Bullmann, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bronis Ropė, Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Enrique Guerrero Salom k průběhu rozpravy, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Gianluca Buonanno, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Steven Woolfe, Othmar Karas, Pervenche Berès a Enrique Guerrero Salom.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pablo Zalba Bidegain, Hugues Bayet, Joachim Starbatty, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, João Ferreira a Bill Etheridge.

Vystoupil Jyrki Katainen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Benedetto Della Vedova a Sotirios Zarianopoulos, posledně jmenovaný k situaci nezařazených poslanců.

Rozprava skončila.


7. Zavedení Evropské iniciativy pro mládež (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zavedení Evropské iniciativy pro mládež (2014/2846(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) a László Andor (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: David Casa za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Laura Agea, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Jane Collins za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Amjad Bashir, Mara Bizzotto nezařazená, José Manuel Fernandes, Silvia Costa, Ulrike Trebesius, Marian Harkin, Kostadinka Kuneva, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Franz Obermayr, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Antanas Guoga, Lynn Boylan, Elisabeth Morin-Chartier, Brando Benifei, Beatriz Becerra Basterrechea, Jeroen Lenaers, Vilija Blinkevičiūtė, Heinz K. Becker, Siôn Simon, Alessandra Mussolini, Guillaume Balas, Deirdre Clune a Javi López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Gabriel Mato, José Blanco López, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Terry Reintke, Giulia Moi, Sotirios Zarianopoulos a Milan Zver.

Vystoupili: László Andor a Benedetto Della Vedova.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Prohlášení předsednictví

Předseda u příležitosti 75. výročí zahájení druhé světové války učinil prohlášení, ve kterém připomněl hrůzy války a pokrok, kterého Evropa dosáhla při obraně míru a demokracie.

°
° ° °

Předseda poskytl upřesnění v souvislosti s fotografováním v jednacím sále během hlasování.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/000 TA 2014 – technická podpora z podnětu Komise (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc z podnětu Komise) [COM(2014)0366 - C8-0031/2014 - 2014/2041(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Liadh Ní Riada (A8-0003/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0016)

Vystoupení

- Liadh Ni Riada, zpravodajka, před hlasováním.


9.2. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart) [COM(2014)0376 - C8-0032/2014 - 2014/2042(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Georgios Kyrtsos (A8-0004/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0017)

Denní zasedání je na chvíli přerušeno z důvodu pořízení panoramatické fotografie.


9.3. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/010 RO/MECHEL – Rumunsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/010 RO/Mechel) [COM(2014)0255 - C8-0088/2014 - 2014/2043(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0008/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0018)


9.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage – Španělsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage) [COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki (A8-0006/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0019)


9.5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví – Nizozemsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebnictví) [COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A8-0005/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0020)


9.6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/010 ES/Castilla y León – Španělsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/010 ES/Castilla y León ze Španělska) [COM(2014)0478 - C8-0115/2014 - 2014/2062(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Esteban González Pons (A8-0007/2014)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0021)


10. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že požádal Janusze Korwina-Mikkeho, aby opravil své výroky, jež nejsou v souladu s jednacím řádem Evropského parlamentu, pronesené v jednacím sále dne 16. července 2014 (bod 8 zápisu ze dne 16.7.2014) nebo aby se omluvil.

Janusz Korwin-Mikke neprojevil snahu opravit své výroky a s ohledem na jejich diskriminační a rasistickou povahu a na skutečnost, že snižují lidskou důstojnost, se předseda rozhodl v souladu s čl. 166 odst. 3 písm. b) jednacího řádu uložit Januszi Korwinovi-Mikkemu sankci ve formě ztráty nároku na denní příspěvek po dobu deseti dnů.

Předseda připomněl, že Janusz Korwin-Mikke může v souladu s článkem 167 jednacího řádu podat vnitřní odvolání k předsednictvu ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy mu předseda oznámil toto rozhodnutí.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 12:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Vystoupil Bruno Gollnisch o podmínkách, ve kterých Parlament hlasoval o doporučeních týkajících se dohody o přidružení s Ukrajinou. Požádal, aby se o zápisu hlasovalo.

Vystoupili: Edouard Ferrand, Anna Elżbieta Fotyga, James Carver, Bruno Gollnisch a António Marinho e Pinto ke stejnému bodu (předsedající se rozhodl odložit schválení zápisu).


13. Reakce EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Reakce EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Nirj Deva za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Matteo Salvini nezařazený, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili James Carver a Giulia Moi, Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi a Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki a Giulia Moi.

Vystoupili: Kristalina Georgieva a Benedetto Della Vedova.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 18.9.2014.


14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání (pokračování)

Vystoupil Bruno Gollnisch, který navrhl, aby byla věta „Hlasování se konalo jako živý telemost s ukrajinským parlamentem v Kyjevě, který měl zároveň s Evropským parlamentem hlasovat o dohodě o přidružení EU-Ukrajina“ (bod 6 zápisu ze dne 16.9.2014) doplněna takto „Poslanci neměli možnost vyjádřit se k tomuto k tomuto nečekanému postupu, který není v souladu s jednacím řádem“.

Předseda označil změnu za nepřípustnou.

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Situace v Iráku a Sýrii a ofenzíva IS včetně pronásledování menšin (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Iráku a Sýrii a ofenzíva IS včetně pronásledování menšin (2014/2843(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Arnaud Danjean za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Bill Etheridge a Charles Tannock, Mario Borghezio nezařazený, Esteban González Pons, Richard Howitt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Charles Tannock, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Fernando Maura Barandiarán, Michel Reimon, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Ana Gomes, Bas Belder, Alexander Graf Lambsdorff, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili James Carver a Emmanouil Glezos, Mike Hookem, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie a Javi López.

PŘEDSEDNICTVÍ: Olli REHN
místopředseda

Vystoupili: Ryszard Czarnecki, Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Franz Obermayr k pokládání otázek zvednutím modré karty (předsedající připomněl platné předpisy), Vincent Peillon, Ruža Tomašić, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Eleni Theocharous, Afzal Khan, Mirosław Piotrowski, Philippe Juvin, Kati Piri, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Demetris Papadakis, Andrej Plenković, László Tőkés, Lars Adaktusson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Brian Hayes a Emil Radev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Janusz Władysław Zemke, Peter van Dalen, Diane Dodds, Tomáš Zdechovský a Gilles Pargneaux.

Vystoupil Benedetto Della Vedova.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 18.9.2014.


16. Situace v Libyi (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Libyi (2014/2844(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Arnaud Danjean za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Mirosław Piotrowski za skupinu ECR, Emmanouil Glezos, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Pablo Iglesias za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Janusz Korwin-Mikke nezařazený, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Bogusław Liberadzki a Miriam Dalli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivan Jakovčić a Javier Couso Permuy.

Vystoupil Benedetto Della Vedova.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 18.9.2014.


17. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádosti o jmenování:

výbor INTA: Bolesław G. Piecha, kterým je nahrazen Kosma Złotowski

výbor TRAN: Kosma Złotowski, kterým je nahrazen Syed Kamall

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie: Kosma Złotowski, kterým je nahrazen Ryszard Czarnecki

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina: Ryszard Czarnecki, kterým je nahrazen Kosma Złotowski.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


18. Izrael a Palestina po konfliktu v Gaze a úloha EU (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Izrael a Palestina po konfliktu v Gaze a úloha EU (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Gilles Pargneaux, David Martin a Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bas Belder, Konstantinos Papadakis nezařazený, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan a Gilles Pargneaux.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krisztina Morvai, Ángela Vallina a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupil Benedetto Della Vedova.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 18.9.2014.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 536.552/OJJE).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 20:55.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bradbourn, Crowley, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Právní upozornění - Ochrana soukromí