Indeks 
Zapisnik
PDF 228kWORD 180k
Srijeda, 17. rujna 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 5.Prijenos odobrenih sredstava
 6.Priprema sastanka na vrhu europodručja (rasprava)
 7.Uspostava Inicijative za zapošljavanje mladih (rasprava)
 8.Izjava Predsjedništva
 9.Glasovanje
  9.1.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/000 TA 2014 - Tehnička pomoć na inicijativu Komisije (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/001 EL/Nutriart (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2012/010 RO/MECHEL – Rumunjska (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/003 ES/Hrana i piće iz Aragonije - Španjolska (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  9.5.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction – Nizozemska (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  9.6.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/010 ES/Kastilja i Léon - Španjolska (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
 10.Priopćenje predsjedništva
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Odgovor EU-a na izbijanje ebole (rasprava)
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 15.Stanje u Iraku i Siriji te napadi IS-a i progon manjina (rasprava)
 16.Stanje u Libiji (rasprava)
 17.Sastav odbora i izaslanstava
 18.Izrael i Palestina nakon rata u Gazi i uloga EU-a (rasprava)
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00.


2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 28/2014.-Odjeljak III - Komisija (N8-0027/2014 - C8-0161/2014 - 2014/2091(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 32/2014.-Odjeljak III - Komisija (N8-0028/2014 - C8-0162/2014 - 2014/2093(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 33/2014.-Odjeljak III - Komisija (N8-0029/2014 - C8-0163/2014 - 2014/2094(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG


3. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga VIII. i VIII.c Uredbi Vijeća (EZ) br. 73/2009, Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga II., III. i VI. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća C(2014)03006 - 2014/2760(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 17. srpnja 2014.

nadležni odbor: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN14342 s obzirom na reakciju na požar C(2014)04580 - 2014/2762(DEA)

Rok za prigovor: tri mjeseca od datuma primitka 17. srpnja 2014.

nadležni odbor: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN14353 s obzirom na njihove reakcije na požar C(2014)04581 - 2014/2763(DEA)

Rok za prigovor: tri mjeseca od datuma primitka 17. srpnja 2014.

nadležni odbor: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN14915 s obzirom na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova C(2014)04625 - 2014/2765(DEA)

Rok za prigovor: tri mjeseca od datuma primitka 17. srpnja 2014.

nadležni odbor: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga X. Uredbi (EU) br.1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike C(2014)04984 - 2014/2770(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 18. srpnja 2014.

nadležni odbor: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15.svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja i oblikovanja zajedničkog sustava praćenja i evaluacije za operacije koje se financiraju iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo C(2014)05033 - 2014/2773(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 22. srpnja 2014.

nadležni odbor: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br.978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br.154/2013 C(2014)05086 - 2014/2771(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 22. srpnja 2014.

nadležni odbor: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br.978/2012 o primjeni sustava općih carinskih povlastica C(2014)05087 - 2014/2772(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 22. srpnja 2014.

nadležni odbor: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.514/2014 u pogledu imenovanja odgovornih tijela te njihovih odgovornosti u vezi s upravljanjem i nadzorom te u pogledu statusa i obveza revizorskih tijela C(2014)05136 - 2014/2782(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 25. srpnja 2014.

nadležni odbor: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Direktive Vijeća 2001/112/EZ o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi radi prilagodbe njezina Priloga I. tehničkom napretku C(2014)05186 - 2014/2780(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 25. srpnja 2014.

nadležni odbor: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br.1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br.38/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15.siječnja 2014. o izmjeni određenih uredbi koje se odnose na zajedničku trgovinsku politiku s obzirom na dodjelu delegiranih i provedbenih ovlasti za donošenje određenih mjera C(2014)05210 - 2014/2783(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 25. srpnja 2014.

nadležni odbor: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni PrilogaI. Uredbi Vijeća (EZ) br.1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br.527/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21.svibnja 2013. u pogledu isključivanja određenog broja zemalja s popisa regija ili država koje su zaključile pregovore C(2014)05214 - 2014/2784(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 25. srpnja 2014.

nadležni odbor: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu kriterijâ za izračun dodatnih troškova gospodarskih subjekata pri lovu, uzgoju, preradi i stavljanju na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija C(2014)05223 - 2014/2785(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 28. srpnja 2014.

nadležni odbor: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br.1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br.527/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21.svibnja 2013. u pogledu isključivanja određenog broja zemalja s popisa regija ili država koje su zaključile pregovore C(2014)05274 - 2014/2781(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 25. srpnja 2014.

nadležni odbor: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izrade nacionalnih ili regionalnih strategija država članica za potrebe programa mlijeka u školama C(2014)05279 - 2014/2789(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 29. srpnja 2014.

nadležni odbor: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju mjera informiranja i obavještavanja javnosti i mjera informiranja za korisnike u skladu s Uredbom (EU) br.514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama C(2014)05308 - 2014/2794(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 31. srpnja 2014.

nadležni odbor: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji C(2014)05383 - 2014/2795(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 1. kolovoza 2014.

nadležni odbor: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća C(2014)05391 - 2014/2797(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 4. kolovoza 2014.

nadležni odbor: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br.649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija C(2014)05510 - 2014/2802(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 7. kolovoza 2014.

nadležni odbor: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o formatu za dostavu podataka o izdacima za istraživanje i razvoj, kako je navedeno u Uredbi (EU) br.549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji C(2014)05658 - 2014/2804(DEA)

Rok za prigovor: tri mjeseca od datuma primitka 12. kolovoza 2014.

nadležni odbor: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica C(2014)05833 - 2014/2805(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 19. kolovoza 2014.

nadležni odbor: INTA

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima breskvi i nektarina C(2014)06049 - 2014/2807(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 21. kolovoza 2014.

nadležni odbor: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 u odnosu na kapitalne zahtjeve za društva na osnovi fiksnih općih troškova C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)

Rok za prigovor: mjesec dana od datuma primitka 4. rujna 2014.

nadležni odbor: ECON

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća i o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br.913/2014 C(2014)06232 - 2014/2810(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 29. kolovoza 2014.

nadležni odbor: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda u obliku produljenja razdoblja javne intervencije u 2014. za maslac i obrano mlijeko u prahu C(2014)06326 - 2014/2822(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 4. rujna 2014.

nadležni odbor: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o otvaranju privremenih izvanrednih programa potpore za privatno skladištenje određenih sireva i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed C(2014)06327 - 2014/2821(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 4. rujna 2014.
nadležni odbor: AGRI

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu načela i smjernica dobre proizvođačke prakse za djelatne tvari za lijekove za humanu primjenu C(2014)03446 - 2014/2759(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 17. srpnja 2014.
Produženje roka za prigovor: dva dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.
nadležni odbor: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda u području informacija koje se priopćuju pri ostvarivanju prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga C(2014)03656 - 2014/2808(DEA)

Rok za prigovor: mjesec dana od datuma primitka 21. kolovoza 2014.
Produženje roka za prigovor: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.
nadležni odbor: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za utvrđivanje geografskog položaja relevantnih kreditnih izloženosti za izračun stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnih za instituciju C(2014)03658 - 2014/2806(DEA)

Rok za prigovor: mjesec dana od datuma primitka 21. kolovoza 2014.
Produženje roka za prigovor: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.
nadležni odbor: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) br..../... o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti stambenih ventilacijskih jedinica C(2014)04653 - 2014/2761(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 17. srpnja 2014.
Produženje roka za prigovor: dva dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.
nadležni odbor: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu europske pomoći za najpotrebitije utvrđivanjem sadržaja godišnjih i završnih izvješća o provedbi, uključujući popis zajedničkih pokazatelja C(2014)04988 - 2014/2764(DEA)

Rok za prigovor: dva mjeseca od datuma primitka 17. srpnja 2014.
Produženje roka za odgovor: dva dodatna mjeseca na zahtjev Vijeća.
nadležni odbor: EMPL


4. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Odluka Komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za kozmetičke proizvode koji se ispiru (D027173/04 - 2014/2803(RPS) - rok: 11/11/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D029597/03 - 2014/2769(RPS) - rok: 19/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI (pridruženi odbor)
mišljenje: IMCO (pridruženi odbor)

- Uredba Komisije o izmjeni, u pogledu trgovine vrstama divlje faune i flore, Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (D031029/05 - 2014/2828(RPS) - rok: 10/12/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (D031394/04 - 2014/2791(RPS) - rok: 30/10/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 976/2009 u pogledu definicije INSPIRE elementa metapodataka (D032540/01 - 2014/2768(RPS) - rok: 18/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ u pogledu međuoperativnosti usluga prostornih podataka (D032552/01 - 2014/2767(RPS) - rok: 18/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (D033358/02 - 2014/2757(RPS) - rok: 16/10/2014)
upućeno nadležni: ECON

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (D033411/02 - 2014/2755(RPS) - rok: 16/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (D033546/02 - 2014/2756(RPS) - rok: 16/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su izuzeti od veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (D033683/04 - 2014/2849(RPS) - rok: 12/12/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke Komisije 2012/88/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima transeuropskog željezničkog sustava (D033701/03 - 2014/2792(RPS) - rok: 30/10/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „željeznička vozila – buka” kojom se izmjenjuje Odluka 2008/232/EZ i stavlja izvan snage Odluka 2011/229/EU (D033702/02 - 2014/2793(RPS) -rok: 30/10/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav telematskih aplikacija za teretni promet željezničkog sustava u Europskoj uniji i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 62/2006 (D033759/03 - 2014/2826(RPS) - rok: 9/12/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za karbaril, procimidon i profenofos u određenim proizvodima ili na njima (D033846/02 - 2014/2786(RPS) - rok: 25/9/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamid i piridat u ili na određenim proizvodima (D033850/02 - 2014/2799(RPS) - rok: 6/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za benzalkonijev klorid i didecildimetilamonijev klorid u određenim proizvodima ili na njima (D033900/02 - 2014/2778(RPS) - rok: 25/9/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za asulam, cijanamid, dikloran, flumioksazin, flupirsulfuron-metil, pikolinafen i propizoklor u određenim proizvodima ili na njima (D033904/02 - 2014/2796(RPS) - rok: 5/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III., i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za antrakinon, benfluralin, bentazon, bromoksinil, klortalonil, famoksadon, imazamoks, metil bromid, propanil i sumpornu kiselinu u ili na određenim proizvodima (D033914/02 - 2014/2801(RPS) - rok: 8/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D034097/02 - 2014/2776(RPS) - rok: 24/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI (pridruženi odbor)
mišljenje: IMCO (pridruženi odbor)

- Uredba Komisije o odobravanju zdravstvene tvrdnje koja se navodi na hrani, a odnosi se na smanjenje rizika od bolesti (D034098/02 - 2014/2774(RPS) - rok: 22/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI (pridruženi odbor)
mišljenje: IMCO (pridruženi odbor)

- Uredba Komisije o odobrenju i uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti (D034099/02 - 2014/2775(RPS) - rok: 23/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI (pridruženi odbor)
mišljenje: IMCO (pridruženi odbor)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe difosfata (E 450) kao tvari za rahljenje i regulatora kiselosti u pripremljenom tijestu od kvasca (D034226/02 - 2014/2787(RPS) - rok: 29/9/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni i ispravku Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe određenih bojila u aromatiziranom zrelom siru (D034228/02 - 2014/2790(RPS) - rok: 30/9/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe sladila u određenim namazima od voća ili povrća (D034230/02 - 2014/2788(RPS) - rok: 29/9/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Odluka Komisije o ovlašćivanju Francuske da odstupi od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa koja se odnose na dodatne jedinice za raspodjelu kisika i dovode kisika u putničkoj kabini aviona u skladu s člankom 14. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (D034385/02 - 2014/2825(RPS) - rok: 9/12/2014)
upućeno nadležni: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) u tradicionalnom dimljenom mesu i mesnim proizvodima i tradicionalnoj dimljenoj ribi i proizvodima ribarstva (D034473/02 - 2014/2800(RPS) - rok: 6/11/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2004/33/EZ u pogledu kriterija za privremeno odbijanje davatelja alogeničnih doza krvi (D034567/02 - 2014/2814(RPS) - rok: 3/12/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aromatičnim tvarima (D034575/02 - 2014/2798(RPS) - rok: 5/10/2014)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 u pogledu inovativnih tehnologija za smanjenje emisija CO2 iz lakih gospodarskih vozila (D034584/01 - 2014/2766(RPS) - rok: 17/10/2014)
upućeno nadležni: IMCO (pridruženi odbor)
mišljenje: ENVI (pridruženi odbor)

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa obrambenih proizvoda (D034892/02 - 2014/2758(RPS) - rok: 16/10/2014)
upućeno nadležni: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 2, 3 i 8 i međunarodnim računovodstvenim standardima 16, 24 i 38 (Tekst značajan za EGP) (D034986/01 - 2014/2818(RPS) - rok: 4/12/2014)
upućeno nadležni: ECON (pridruženi odbor)
mišljenje: JURI (pridruženi odbor)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 3 i 13 i međunarodnim računovodstvenim standardom 40 (Tekst značajan za EGP) (D034989/01 - 2014/2819(RPS) - rok: 4/12/2014)
upućeno nadležni: ECON (pridruženi odbor)
mišljenje: JURI (pridruženi odbor)


5. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune razmotrio je nacrt o prijenosu odobrenih sredstava INF 1/2014 koji je podnio Europski nadzornik za zaštitu podataka i odlučio je da neće uložiti prigovor.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Agencija za opskrbu Euratoma obavijestila je proračunsko tijelo o unutarnjim prijenosima odobrenih sredstava na temelju izvršavanja proračuna od 8. rujna 2014.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune razmotrio je nacrt o prijenosima odobrenih sredstava V/AB-04/A/14, V/AB-05/A/14, V/AB-06/A/14, V/AB-07/T/14, V/AB 08/T/14, V/AB-09/A/14, V/AB-10/C/14, V/AB-11/C/14, V/AB-12/C/14, V/AB-13/T/14, V/AB-14/C/14 koji je podnio Revizorski sud.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Odobr za proračune razmotrio je nacrt o prijenosu odobrenih sredstava INF 1/2014 koji je podnio Odbor regija i odlučio je da neće uložiti prigovor.

U skladu s člankom 25. stavcima 3. i 27. Financijske uredbe, Europski ombudsman obavijestio je proračunsko tijelo o prijenosu odobrenih sredstava 3/2014.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Ured BEREC-a obavijestio je proračunsko tijelo o prijenosu odobrenih sredstava 1/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 1. Financijske uredbe, Europski gospodarski i socijalni odbor obavijestio je proračunsko tijelo o prijenosu odobrenih sredstava DEC 1/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je nacrt o prijenosima odobrenih sredstava DEC 12/2014, DEC 13/2014, DEC 14/2014, DEC 15/2014, DEC16/2014, DEC 17/2014, DEC 30/2014 koji je podnijela Europska komisija.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je nacrt o prijenosima odobrenih sredstava DEC 11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC 20/2014, DEC21/2014, DEC 22/2014 koji je podnijela Europska komisija.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava Europske komisije DEC 11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC 20/2014, DEC 21/2014, DEC 22/2014.


6. Priprema sastanka na vrhu europodručja (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema sastanka na vrhu europodručja (2014/2838(RSP))

Govorio je Emmanouil Glezos.

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) i Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Burkhard Balz, u ime kluba PPE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues, u ime kluba S&D, Bernd Lucke, u ime kluba ECR, Bill Etheridge, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Marii João Rodrigues, koja je na pitanje odgovorila, Petr Ježek, u ime kluba ALDE, Marisa Matias, u ime kluba GUE/NGL, Philippe Lamberts, u ime kluba Verts/ALE, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tomáš Zdechovský i Jean-Luc Schaffhauser, Marco Valli, u ime kluba EFDD, Bernard Monot, nezavisni zastupnik, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Marcus Pretzell i Maria Grapini, Brian Hayes, Udo Bullmann, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bronis Ropė, Notis Marias, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Enrique Guerrero Salom, o tijeku rasprave, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Gianluca Buonanno, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Steven Woolfe, Othmar Karas, Pervenche Berès i Enrique Guerrero Salom.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Pablo Zalba Bidegain, Hugues Bayet, Joachim Starbatty, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, João Ferreira i Bill Etheridge.

Govorio je Jyrki Katainen.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Benedetto Della Vedova i Sotirios Zarianopoulos, koji se osvrnuo na statut nezavisnih zastupnika.

Rasprava je zaključena.


7. Uspostava Inicijative za zapošljavanje mladih (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Uspostava Inicijative za zapošljavanje mladih (2014/2846(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) i László Andor (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: David Casa, u ime kluba PPE, Jutta Steinruck, u ime kluba S&D, Anthea McIntyre, u ime kluba ECR, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Martina Dlabajová, u ime kluba ALDE, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Laura Agea, Inês Cristina Zuber, u ime kluba GUE/NGL, Karima Delli, u ime kluba Verts/ALE, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Jane Collins, u ime kluba EFDD, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Amjad Bashir, Mara Bizzotto, nezavisna zastupnica, José Manuel Fernandes, Silvia Costa, Ulrike Trebesius, Marian Harkin, Kostadinka Kuneva, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Franz Obermayr, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Antanas Guoga, Lynn Boylan, Elisabeth Morin-Chartier, Brando Benifei, Beatriz Becerra Basterrechea, Jeroen Lenaers, Vilija Blinkevičiūtė, Heinz K. Becker, Siôn Simon, Alessandra Mussolini, Guillaume Balas, Deirdre Clune i Javi López.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Gabriel Mato, José Blanco López, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Terry Reintke, Giulia Moi, Sotirios Zarianopoulos i Milan Zver.

Govorili su: László Andor i Benedetto Della Vedova.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

8. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je prilikom obilježavanja 75. obljetnice početka Drugog svjetskog rata dao izjavu u kojoj je podsjetio na strahote rata i na put koji je Europa prešla u svojim nastojanjima da očuva mir i demokraciju.

°
° ° °

Predsjednik je dao detaljne upute u vezi s portretnim fotografiranjem koje će se održati u vijećnici za vrijeme glasovanja.


9. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


9.1. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/000 TA 2014 - Tehnička pomoć na inicijativu Komisije (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/000 TA 2014 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) [COM(2014)0366 - C8-0031/2014 - 2014/2041(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Liadh Ní Riada (A8-0003/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0016)

Govorila je

- Liadh Ni Riada, izvjestiteljica, prije glasovanja.


9.2. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/001 EL/Nutriart (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/001 EL/Nutriart) [COM(2014)0376 - C8-0032/2014 - 2014/2042(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Georgios Kyrtsos (A8-0004/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0017)

Sjednica je prekinuta na nekoliko trenutaka radi skupnog panoramnog fotografiranja u vijećnici.


9.3. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2012/010 RO/MECHEL – Rumunjska (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2012/010 RO/Mechel iz Rumunjske) [COM(2014)0255 - C8-0088/2014 - 2014/2043(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0008/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0018)


9.4. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/003 ES/Hrana i piće iz Aragonije - Španjolska (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/003 ES/Hrana i piće iz Aragonije) [COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Anneli Jäätteenmäki (A8-0006/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0019)


9.5. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction – Nizozemska (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction) [COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Paul Tang (A8-0005/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0020)


9.6. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/010 ES/Kastilja i Léon - Španjolska (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/010 ES/Kastilja i Léon, koji je podnijela Španjolska) [COM(2014)0478 - C8-0115/2014 - 2014/2062(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Esteban González Pons (A8-0007/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0021)


10. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je obznanio da je zamolio Janusza Korwin-Mikkea da ispravi netočne navode o Uredbi Parlamenta, izrečene 16. srpnja 2014. u dvorani za sjednice (točka 8. zapisnika od 16.7.2014.), ili da se ispriča.

Budući da Janusz Korwin-Mikke nije iskazao namjeru da ispravi netočne navode i uzimajući u obzir njihovu diskriminacijsku i rasitičku prirodu suprotnu ljudskom dostojanstvu, predsjednik je odlučio, u skladu s člankom 166. stavkom 3. točkom (b) Poslovnika, sankcionirati Janusza Korwin-Mikkea i oduzeti mu pravo na dnevnicu tijekom razdoblja od deset dana.

Predsjednik je podsjetio da, u skladu s člankom 167. Poslovnika, Janusz Korwin-Mikke ima dva tjedna da u Predsjedništvu podnese unutarnju žalbu na tu odluku.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 12:35, a nastavljena u 15:00.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Bruno Gollnisch govorio je o uvjetima u kojima je Parlament glasovao o preporukama koje se odnose na Sporazum o pridruživanju s Ukrajinom te je zatražio glasovanje o zapisniku.

Govorili su: Edouard Ferrand, Anna Elżbieta Fotyga, James Carver, Bruno Gollnisch i António Marinho e Pinto o tom istom pitanju (predsjednik je odlučio odgoditi usvajanje zapisnika).


13. Odgovor EU-a na izbijanje ebole (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Odgovor EU-a na izbijanje ebole (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) i Kristalina Georgieva (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Davor Ivo Stier, u ime kluba PPE, Linda McAvan, u ime kluba S&D, Nirj Deva, u ime kluba ECR, Charles Goerens, u ime kluba ALDE, Lola Sánchez Caldentey, u ime kluba GUE/NGL, Michèle Rivasi, u ime kluba Verts/ALE, Ignazio Corrao, u ime kluba EFDD, Matteo Salvini, nezavisni zastupnik, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili James Carver i Giulia Moi, Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi i Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki i Giulia Moi.

Govorili su: Kristalina Georgieva i Benedetto Della Vedova.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.5. zapisnika od 18. rujna 2014.


14. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Govorio je Bruno Gollnisch, koji je predložio da se rečenica „Glasovanje je održano simultanim video prijenosom s ukrajinskim parlamentom Verkhovna Rada u Kijevu, koji je bio pozvan u isto vrijeme kao i Europski parlament izjasniti se u pogledu Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine” (točka 6. zapisnika od 16.9.2014.), nadopuni ovim riječima „U pogledu tog nepredviđenog neregulatornog postupka nije zatraženo odobrenje europskih zastupnika”.

Predsjednik je tu izmjenu proglasio neprihvatljivom.

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


15. Stanje u Iraku i Siriji te napadi IS-a i progon manjina (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Iraku i Siriji te napadi IS-a i progon manjina (2014/2843(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: Arnaud Danjean, u ime kluba PPE, Victor Boştinaru, u ime kluba S&D, Anna Elżbieta Fotyga, u ime kluba ECR, Annemie Neyts-Uyttebroeck, u ime kluba ALDE, Javier Couso Permuy, u ime kluba GUE/NGL, Barbara Lochbihler, u ime kluba Verts/ALE, James Carver, u ime kluba EFDD, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Bill Etheridge i Charles Tannock, Mario Borghezio, nezavisni zastupnik, Esteban González Pons, Richard Howitt, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter van Dalen, Charles Tannock, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Fernando Maura Barandiarán, Michel Reimon, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Ana Gomes, Bas Belder, Alexander Graf Lambsdorff, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili James Carver i Emmanouil Glezos, Mike Hookem, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie i Javi López.

PREDSJEDA: Olli REHN
potpredsjednik

Govorili su: Ryszard Czarnecki, Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Franz Obermayr, o postupku podizanja plave kartice (predsjednik podsjeća na važeće propise), Vincent Peillon, Ruža Tomašić, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Eleni Theocharous, Afzal Khan, Mirosław Piotrowski, Philippe Juvin, Kati Piri, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Demetris Papadakis, Andrej Plenković, László Tőkés, Lars Adaktusson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Brian Hayes i Emil Radev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Janusz Władysław Zemke, Peter van Dalen, Diane Dodds, Tomáš Zdechovský i Gilles Pargneaux.

Govorio je Benedetto Della Vedova.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.6. zapisnika od 18. rujna 2014.


16. Stanje u Libiji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Libiji (2014/2844(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Arnaud Danjean, u ime kluba PPE, Ana Gomes, u ime kluba S&D, Mirosław Piotrowski, u ime kluba ECR, Emmanouil Glezos, Marietje Schaake, u ime kluba ALDE, Pablo Iglesias, u ime kluba GUE/NGL, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Barbara Lochbihler, u ime kluba Verts/ALE, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Fabio Massimo Castaldo, u ime kluba EFDD, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Bogusław Liberadzki i Miriam Dalli.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivan Jakovčić i Javier Couso Permuy.

Govorio je Benedetto Della Vedova.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.7. zapisnika od 18. rujna 2014.


17. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba ECR primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor INTA: Bolesław G. Piecha umjesto Kosme Złotowskog

Odbor TRAN: Kosma Złotowski umjesto Syeda Kamalla

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije: Kosma Złotowski umjesto Ryszarda Czarneckog

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Ukrajine: Ryszard Czarnecki umjesto Kosme Złotowskog.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


18. Izrael i Palestina nakon rata u Gazi i uloga EU-a (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Izrael i Palestina nakon rata u Gazi i uloga EU-a (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime kluba PPE, Victor Boştinaru, u ime kluba S&D, Bas Belder, u ime kluba ECR, koji je odgovorio i na tri pitanja koja su mu podizanjem plave kartice postavili Gilles Pargneaux, David Martin i Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, u ime kluba ALDE, Martina Anderson, u ime kluba GUE/NGL, Tamás Meszerics, u ime kluba Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, u ime kluba EFDD, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bas Belder, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan i Gilles Pargneaux.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krisztina Morvai, Ángela Vallina i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorio je Benedetto Della Vedova.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.8. zapisnika od 18. rujna 2014.


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 536.552/OJJE).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 20:55.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bradbourn, Crowley, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti