Rodyklė 
Protokolas
PDF 240kWORD 188k
Trečiadienis, 2014 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Pasiruošimas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)
 7.Europos iniciatyvos jaunimui įgyvendinimo pradžia (diskusijos)
 8.Pirmininko pareiškimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/000 TA 2014“. Techninė parama Komisijos iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/001 EL/Nutriart“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2012/010 RO/MECHEL“ (Rumunija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage“ (Ispanija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction“ (Nyderlandai) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2013/010 ES/Castilla y Léon“ (Ispanija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
 10.Pirmininko pranešimas
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.ES reakcija į ebolos viruso protrūkį (diskusijos)
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (tęsinys)
 15.Padėtis Irake bei Sirijoje ir IS agresija, įskaitant mažumų persekiojimą (diskusijos)
 16.Padėtis Libijoje (diskusijos)
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 18.Izraelis ir Palestina po Gazos konflikto ir ES vaidmuo (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas perkelti DEC 28/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0027/2014 - C8-0161/2014 - 2014/2091(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 32/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0028/2014 - C8-0162/2014 - 2014/2093(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 33/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0029/2014 - C8-0163/2014 - 2014/2094(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 VIII ir VIIIc priedai, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priedas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 II, III ir VI priedai C(2014)03006 - 2014/2760(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 17 d.)

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl tam tikros nepadengtos medinės grindų dangos, kuriai taikomas darnusis standartas EN 14342, klasifikavimo pagal atsparumą ugniai sąlygų, neatliekant bandymų C(2014)04580 - 2014/2762(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: trys mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 17 d.)

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl metalinių tinko pagrindų ir profiliuočių, skirtų vidiniam tinkavimui, įtrauktų į darniojo standarto EN 13658-1 taikymo sritį, metalinių tinko pagrindų ir profiliuočių, skirtų išoriniam tinkavimui, įtrauktų į darniojo standarto EN 13658-2 taikymo sritį, ir metalinių kampuočių ir specialiųjų profiliuočių, įtrauktų į darniojo standarto EN 14353 taikymo sritį, klasifikavimo pagal degumą sąlygų, neatliekant bandymų C(2014)04581 - 2014/2763(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: trys mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 17 d.)

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl medienos plokščių, kurioms taikomas EN 13986 darnusis standartas, ir natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis, kurioms taikomas EN 14915 darnusis standartas, jei jos naudojamos sienoms ir luboms dengti, klasifikavimo pagal atsparumą ugniai sąlygų, neatliekant bandymų C(2014)04625 - 2014/2765(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: trys mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 17 d.)

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, X priedas C(2014)04984 - 2014/2770(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 18 d.)

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo 2014m. gegužės 15d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr.2328/2003, (EB) Nr.861/2006, (EB) Nr.1198/2006 bei (EB) Nr.791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1255/2011 papildomas nuostatomis dėl bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos, taikomos veiksmams, finansuojamiems Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis, turinio ir struktūros C(2014)05033 - 2014/2773(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 22 d.)

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 154/2013, II ir III priedai C(2014)05086 - 2014/2771(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 22 d.)

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II priedas C(2014)05087 - 2014/2772(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 22 d.)

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl papildomų Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų C(2014)05136 - 2014/2782(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 25 d.)

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų siekiant priderinti jos I priedą prie technikos pažangos C(2014)05186 - 2014/2780(DEA)


Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 25 d.)

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr.1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, iš dalies pakeisto 2014m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.38/2014, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo, I priedas C(2014)05210 - 2014/2783(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 25 d.)

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr.1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo iš dalies pakeisto 2013m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 527/2013, I priedas C(2014)05214 - 2014/2784(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 25 d.)

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl papildomų išlaidų, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, perdirbimu ir prekyba užsiimantys atokiausių regionų veiklos vykdytojai, apskaičiavimo kriterijų C(2014)05223 - 2014/2785(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 28 d.)

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr.1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo iš dalies pakeisto 2013m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 527/2013, I priedas C(2014)05274 - 2014/2781(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 25 d.)

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1308/2013 papildomas nuostatomis dėl nacionalinių arba regioninių strategijų, kurias valstybės narės turi rengti pagal pieno vartojimo mokyklose programą C(2014)05279 - 2014/2789(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 29 d.)

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomos informavimo ir viešinimo priemonės visuomenei ir informavimo priemonės paramos gavėjams C(2014)05308 - 2014/2794(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 31 d.)

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos Sąjungoje C(2014)05383 - 2014/2795(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. rugpjūčio 1 d.)

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos C(2014)05391 - 2014/2797(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. rugpjūčio 4 d.)

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas C(2014)05510 - 2014/2802(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. rugpjūčio 7 d.)

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros išlaidų duomenų perdavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje formato C(2014)05658 - 2014/2804(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: trys mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. rugpjūčio 12 d.)

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas C(2014)05833 - 2014/2805(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. rugpjūčio 19 d.)

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos išskirtinės laikinosios paramos persikų ir nektarinų augintojams priemonės C(2014)06049 - 2014/2807(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. rugpjūčio 21 d.)

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 nuostatos dėl įmonių nuosavų lėšų, nustatomų pagal pastoviąsias pridėtines išlaidas, reikalavimų C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo datos (2014 m. rugsėjo 4 d.)

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr.913/2014 C(2014)06232 - 2014/2810(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. rugpjūčio 29 d.)

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatoma pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytina išskirtinė laikinoji priemonė – 2014 m. laikotarpio, kuriuo sviestui ir nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, pratęsimas C(2014)06326 - 2014/2822(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. rugsėjo 4 d.)

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pradedama taikyti išskirtinė laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis C(2014)06327 - 2014/2821(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. rugsėjo 4 d.)

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB papildoma nuostatomis dėl žmonėms skirtų vaistų veikliųjų medžiagų gerosios gamybos praktikos principų ir gairių C(2014)03446 - 2014/2759(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 17 d.)

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: du papildomi mėnesiai Europos Parlamento prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su informacija, kurią reikia pranešti, kai ketinama pasinaudoti įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas C(2014)03656 - 2014/2808(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo datos (2014 m. rugpjūčio 21 d.)

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: vienas papildomas mėnuo Europos Parlamento prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su atitinkamų kredito pozicijų geografinės vietos nustatymu siekiant apskaičiuoti įstaigos specialaus anticiklinio rezervo normas C(2014)03658 - 2014/2806(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėnuo nuo gavimo datos (2014 m. rugpjūčio 21 d.)

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: vienas papildomas mėnuo Europos Parlamento prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimais C(2014)04653 - 2014/2761(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 17 d.)

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: du papildomi mėnesiai Europos Parlamento prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, nustatant metinių ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų turinį, įskaitant bendrų rodiklių sąrašą, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo C(2014)04988 - 2014/2764(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo datos (2014 m. liepos 17 d.)

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: du papildomi mėnesiai Tarybai prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: EMPL


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą nuplaunamiems kosmetikos gaminiams (D027173/04 - 2014/2803(RPS) - terminas: 11/11/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D029597/03 - 2014/2769(RPS) - terminas: 19/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (susijęs komitetas)
nuomonė: IMCO (susijęs komitetas)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl nuostatų, susijusių su prekyba laukinės faunos ir floros rūšių egzemplioriais, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles (D031029/05 - 2014/2828(RPS) - terminas: 10/12/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje V ir VI priedai - Aktas (D031394/04 - 2014/2791(RPS) - terminas: 30/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl INSPIRE metaduomenų elemento apibrėžties iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 976/2009 (D032540/01 - 2014/2768(RPS) - terminas: 18/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1089/2010, kuriuo įgyvendinamos Direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų paslaugų sąveikumo (D032552/01 - 2014/2767(RPS) - terminas: 18/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 (D033358/02 - 2014/2757(RPS) - terminas: 16/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (D033411/02 - 2014/2755(RPS) - terminas: 16/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV ir V priedai (D033546/02 - 2014/2756(RPS) - terminas: 16/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (D033683/04 - 2014/2849(RPS) - terminas: 12/12/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2012/88/ES dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų (D033701/03 - 2014/2792(RPS) - terminas: 30/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas dėl posistemio „Geležinkelių riedmenys. Triukšmas“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/232/EB ir panaikinamas Sprendimas 2011/229/ES (D033702/02 - 2014/2793(RPS) - terminas: 30/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos telematikos priemonių, skirtų krovinių vežimo paslaugoms teikti, posistemio techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 62/2006 (D033759/03 - 2014/2826(RPS) - terminas: 9/12/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios karbarilo, procimidono ir profenofoso koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D033846/02 - 2014/2786(RPS) - terminas: 25/9/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios amitrolio, dinokapo, fipronilo, flufenaceto, pendimetalino, propizamido ir piridato koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D033850/02 - 2014/2799(RPS) - terminas: 6/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios benzalkonio chlorido ir didecildimetilamonio chlorido koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas (D033900/02 - 2014/2778(RPS) - terminas: 25/9/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios asulamo, cianamido, diklorano, flumioksazino, metilflupirsulfurono, pikolinafeno ir propizochloro koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D033904/02 - 2014/2796(RPS) - terminas: 5/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios antrachinono, benfluralino, bentazono, bromoksinilo, chlortalonilo, famoksadono, imazamokso, metilbromido, propanilo ir sulfato rūgšties koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III, IV ir V priedai (D033914/02 - 2014/2801(RPS) - terminas: 8/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D034097/02 - 2014/2776(RPS) - terminas: 24/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (susijęs komitetas)
nuomonė: IMCO (susijęs komitetas)

- Komisijos reglamentas dėl leidimo vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, susijusį su susirgimo rizikos mažinimu (D034098/02 - 2014/2774(RPS) - terminas: 22/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (susijęs komitetas)
nuomonė: IMCO (susijęs komitetas)

- Komisijos reglamentas, kuriuo vienus maisto produktų sveikumo teiginius, susijusius su rizikos susirgti mažinimu, vartoti leidžiama, o kitų neleidžiama (D034099/02 - 2014/2775(RPS) - terminas: 23/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (susijęs komitetas)
nuomonė: IMCO (susijęs komitetas)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl difosfatų (E 450) naudojimo kaip tešlos kildymo medžiagos ir rūgštingumą reguliuojančios medžiagos paruoštose mielinėse tešlose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D034226/02 - 2014/2787(RPS) - terminas: 29/9/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos ir taisomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo nuostatos dėl tam tikrų dažiklių naudojimo aromatizuotuose brandintuose sūriuose (D034228/02 - 2014/2790(RPS) - terminas: 30/9/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl saldiklių naudojimo tam tikruose vaisių ar daržovių užtepuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D034230/02 - 2014/2788(RPS) - terminas: 29/9/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį Prancūzijai leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių, susijusių su papildomais deguonies tiekimo įtaisais ir išleidimo angomis lėktuvo keleivių salone (D034385/02 - 2014/2825(RPS) - terminas: 9/12/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) koncentracijos tradiciniu būdu rūkytoje mėsoje bei mėsos produktuose ir tradiciniu būdu rūkytoje žuvyje bei žuvininkystės produktuose nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (D034473/02 - 2014/2800(RPS) - terminas: 6/11/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria dėl alogeninės kraujo donorystės laikinojo atidėjimo kriterijų iš dalies keičiama Direktyva 2004/33/EB (D034567/02 - 2014/2814(RPS) - terminas: 3/12/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kvapiųjų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D034575/02 - 2014/2798(RPS) - terminas: 5/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį mažinančių naujoviškų technologijų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (D034584/01 - 2014/2766(RPS) - terminas: 17/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: IMCO (susijęs komitetas)
nuomonė: ENVI (susijęs komitetas)

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB nuostatos dėl su gynyba susijusių produktų sąrašo (D034892/02 - 2014/2758(RPS) - terminas: 16/10/2014)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 2-ojo, 3-iojo ir 8-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 16-ojo, 24-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D034986/01 - 2014/2818(RPS) - terminas: 4/12/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON (susijęs komitetas)
nuomonė: JURI (susijęs komitetas)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 3-iojo ir 13-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D034989/01 - 2014/2819(RPS) - terminas: 4/12/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON (susijęs komitetas)
nuomonė: JURI (susijęs komitetas)


5. Asignavimų perkėlimas

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas išnagrinėjo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo INF 1/2014 ir nusprendė jam neprieštarauti.

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi Euratomo tiekimo agentūra informavo biudžeto valdymo instituciją apie vidaus asignavimų perkėlimą, grindžiamą 2014 m. rugsėjo 8 d. patvirtintu biudžeto įvykdymu.

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas išnagrinėjo Audito Rūmų pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo V/AB-04/A/14, V/AB-05/A/14, V/AB-06/A/14, V/AB-07/T/14, V/AB 08/T/14, V/AB-09/A/14, V/AB-10/C/14, V/AB-11/C/14, V/AB-12/C/14, V/AB-13/T/14, V/AB-14/C/14.

Remiantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas išnagrinėjo Regionų komiteto pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo INF 1/2014 ir nusprendė jam neprieštarauti.

Remiantis Finansinio reglamento 25 straipsnio 3 dalimi ir 27 straipsniu, Europos ombudsmenas informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimą 3/2014.

Remiantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 1 dalimi, ERRI biuras informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimą 1/2014.

Remiantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 1 dalimi, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimą DEC 1/2014.

Remiantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas patvirtino Europos Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 12/2014, DEC 13/2014, DEC 14/2014, DEC 15/2014, DEC16/2014, DEC 17/2014, DEC 30/2014.

Remiantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas patvirtino Europos Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC 20/2014, DEC 21/2014, DEC 22/2014.

Remiantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie Europos Komisijos asignavimų perkėlimo DEC 11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC 20/2014, DEC 21/2014, DEC 22/2014 patvirtinimą.


6. Pasiruošimas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasiruošimas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui (2014/2838(RSP))

Kalbėjo Emmanouil Glezos.

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Burkhard Balz PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Bill Etheridge, (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Maria João Rodrigues, pastarasis į jį atsakė), Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tomáš Zdechovský ir Jean-Luc Schaffhauser), Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Marcus Pretzell ir Maria Grapini), Brian Hayes, Udo Bullmann (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bronis Ropė), Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Enrique Guerrero Salom dėl diskusijų eigos, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Gianluca Buonanno, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Steven Woolfe, Othmar Karas, Pervenche Berès ir Enrique Guerrero Salom.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pablo Zalba Bidegain, Hugues Bayet, Joachim Starbatty, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, João Ferreira ir Bill Etheridge.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Benedetto Della Vedova ir Sotirios Zarianopoulos, pastarasis dėl nepriklausomų narių statuso.

Diskusijos baigtos.


7. Europos iniciatyvos jaunimui įgyvendinimo pradžia (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos iniciatyvos jaunimui įgyvendinimo pradžia (2014/2846(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: David Casa PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Laura Agea), Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Jane Collins EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Amjad Bashir), Mara Bizzotto , nepriklausoma Parlamento narė, José Manuel Fernandes, Silvia Costa, Ulrike Trebesius, Marian Harkin, Kostadinka Kuneva, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Franz Obermayr, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Antanas Guoga, Lynn Boylan, Elisabeth Morin-Chartier, Brando Benifei, Beatriz Becerra Basterrechea, Jeroen Lenaers, Vilija Blinkevičiūtė, Heinz K. Becker, Siôn Simon, Alessandra Mussolini, Guillaume Balas, Deirdre Clune ir Javi López.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Gabriel Mato, José Blanco López, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Terry Reintke, Giulia Moi, Sotirios Zarianopoulos ir Milan Zver.

Kalbėjo: László Andor ir Benedetto Della Vedova.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Pirmininko pareiškimas

Minint 75-ąsias antrojo pasaulinio karo pradžios metines, Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame jis priminė apie karo siaubus ir kelią, kurį nuėjo Europa, siekdama užtikrinti taiką ir demokratiją.

°
° ° °

Pirmininkas patikslino, kaip didžiojoje posėdžių salėje balsuoti skirto laiko metu vyks fotosesija.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/000 TA 2014“. Techninė parama Komisijos iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/000 TA 2014“. Techninė parama Komisijos iniciatyva) [COM(2014)0366 - C8-0031/2014 - 2014/2041(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Liadh Ní Riada (A8-0003/2014)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0016).

Kalbėjo:

- Liadh Ni Riada, pranešėja, prieš balsuojant.


9.2. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/001 EL/Nutriart“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/001 EL/Nutriart“) [COM(2014)0376 - C8-0032/2014 - 2014/2042(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Georgios Kyrtsos (A8-0004/2014)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0017).

Posėdis buvo kelioms minutėms sustabdytas, kad būtų padaryta panoraminė nuotrauka.


9.3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2012/010 RO/MECHEL“ (Rumunija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Rumunijos paraiška „EGF/2012/010 RO/MECHEL“) [COM(2014)0255 - C8-0088/2014 - 2014/2043(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0008/2014)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0018).


9.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage“ (Ispanija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage) [COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Anneli Jäätteenmäki (A8-0006/2014)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0019).


9.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction“ (Nyderlandai) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction“) [COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Paul Tang (A8-0005/2014)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0020).


9.6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2013/010 ES/Castilla y Léon“ (Ispanija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2013/010 ES/Castilla y Léon“) [COM(2014)0478 - C8-0115/2014 - 2014/2062(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Esteban González Pons (A8-0007/2014)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0021).


10. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad paprašė Janusz Korwin-Mikke atsiimti savo 2014 m. liepos 16 d. posedžių salėje padarytas pastabas, kurios prieštarauja Parlamento darbo tvarkos taisyklėms ( 8 punktas) ir atsiprašyti.

Kadangi Janusz Korwin-Mikke neparodė, kad ketintų atsiimti savo pastabas, ir kadangi tos pastabos buvo diskriminacinio, rasistinio pobūdžio ir pažeidžiančios žmogaus orumą, Pirmininkas nusprendė, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnio 3 dalies b punktu, nubausti Janusz Korwin-Mikke teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimu dešimties dienų laikotarpiui.

Pirmininkas priminė, kad, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 167 straipsniu, Janusz Korwin-Mikke per dvi savaites gali pateikti dėl šio sprendimo skundą Biurui.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 12.35 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Kalbėjo Bruno Gollnisch dėl sąlygų, kuriomis Parlamentas balsavo dėl rekomendacijų dėl asociacijos susitarimo su Ukraina. Jis paprašė, kad dėl protokolo būtų balsuojama.

Kalbėjo: Edouard Ferrand, Anna Elżbieta Fotyga, James Carver, Bruno Gollnisch ir António Marinho e Pinto tuo pačiu klausimu (pirmininkas nusprendė nukelti protokolo tvirtinimą).


13. ES reakcija į ebolos viruso protrūkį (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES reakcija į ebolos viruso protrūkį (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini , nepriklausomas Parlamento narys, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė James Carver ir Giulia Moi), Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi ir Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki ir Giulia Moi.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Benedetto Della Vedova.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.5 punktas.


14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (tęsinys)

Kalbėjo Bruno Gollnisch, jis pasiūlė sakinį „Buvo balsuojama vykstant abipusei vaizdo transliacijai su Aukščiausiąja Rada (Ukrainos parlamentu Kijeve), kuri buvo pakviesta vienu metu su Europos Parlamentu surengti balsavimą dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo.“ ( 6 punktas) papildyti pridedant „Europos Parlamento narių nebuvo paprašyta patvirtinti šios netikėtos procedūros, neturinčios Darbo tvarkos taisyklėse nustatyto pagrindo“.

Pirmininkas paskelbė šį pakeitimą nepriimtinu.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Padėtis Irake bei Sirijoje ir IS agresija, įskaitant mažumų persekiojimą (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Irake bei Sirijoje ir IS agresija, įskaitant mažumų persekiojimą (2014/2843(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Bill Etheridge ir Charles Tannock), Mario Borghezio , nepriklausomas Parlamento narys, Esteban González Pons, Richard Howitt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter van Dalen), Charles Tannock (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Fernando Maura Barandiarán, Michel Reimon, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig, Ana Gomes, Bas Belder, Alexander Graf Lambsdorff (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė James Carver ir Emmanouil Glezos), Mike Hookem (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie ir Javi López.

PIRMININKAVO: Olli REHN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ryszard Czarnecki, Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Franz Obermayr dėl mėlynosios kortelės klausimų teikimo tvarkos (pirmininkas priminė galiojančias taisykles), Vincent Peillon, Ruža Tomašić, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Eleni Theocharous, Afzal Khan, Mirosław Piotrowski, Philippe Juvin, Kati Piri, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Demetris Papadakis, Andrej Plenković, László Tőkés, Lars Adaktusson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Brian Hayes ir Emil Radev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Janusz Zemke, Peter van Dalen, Diane Dodds, Tomáš Zdechovský ir Gilles Pargneaux.

Kalbėjo Benedetto Della Vedova.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.6 punktas.


16. Padėtis Libijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Libijoje (2014/2844(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu, Emmanouil Glezos, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Pablo Iglesias GUE/NGL frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Gomes, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke , nepriklausomas Parlamento narys, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bogusław Liberadzki ir Miriam Dalli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivan Jakovčić ir Javier Couso Permuy.

Kalbėjo Benedetto Della Vedova.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.7 punktas.


17. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ECR frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

INTA komitetas: Bolesław G. Piecha vietoj Kosma Złotowski

TRAN komitetas: Kosma Złotowski vietoj Syed Kamall

Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose: Kosma Złotowski vietoj Ryszard Czarnecki

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Ryszard Czarnecki vietoj Kosma Złotowski.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


18. Izraelis ir Palestina po Gazos konflikto ir ES vaidmuo (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Izraelis ir Palestina po Gazos konflikto ir ES vaidmuo (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į tris mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Gilles Pargneaux, David Martin ir Sofia Sakorafa), Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bas Belder), Konstantinos Papadakis , nepriklausomas Parlamento narys, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Teresa Rodriguez-Rubio), Miguel Viegas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke), Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan ir Gilles Pargneaux.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krisztina Morvai, Ángela Vallina ir Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo Benedetto Della Vedova.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.8 punktas.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 536.552/OJJE).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 20.55 val.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bradbourn, Crowley, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Teisinė informacija - Privatumo politika