Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. szeptember 18., Csütörtök - Strasbourg

4. Az EU válasza az ebolajárványra (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EU válasza az ebolajárványra (2014/2842(RSP))

A vita időpontja: 2014. szeptember 17 (2014.9.17-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Nirj Deva és Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0107/2014);

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes és Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0108/2014);

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea és Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0114/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0115/2014);

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0119/2014);

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli és Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0124/2014);

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel és Francesc Gambús, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről 2014/2842(RSP) (B8-0126/2014).

Szavazás: 2014.9.18-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat