Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. szeptember 18., Csütörtök - Strasbourg

5. Az iraki és szíriai helyzet, valamint az IS által indított támadás, többek között a kisebbségek üldözése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az iraki és szíriai helyzet, valamint az IS által indított támadás, többek között a kisebbségek üldözése (2014/2843(RSP))

A vita időpontja: 2014. szeptember 17 (2014.9.17-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder és Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az IS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun és Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint az ISIS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tőkés László, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Hölvényi György, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis és Francesc Gambús, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az IS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint az ISIS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az Iszlám Állam által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az ISIS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis és Miroslav Poche, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az ISIS által indított offenzíváról 2014/2843(RSP) (B8-0138/2014).

Szavazás: 2014.9.18-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat