Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. září 2014 - Štrasburk

6. Situace v Libyi (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Libyi (2014/2844(RSP))

Rozprava se konala dne 17. září 2014 (bod 16 zápisu ze dne 17.9.2014).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos a Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE o situaci v Libyi (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014) ;

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula a Vincent Peillon za skupinu S&D o situaci v Libyi (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014) ;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis a Dubravka Šuica za skupinu PPE o situaci v Libyi (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014) ;

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden a Ruža Tomašić za skupinu ECR o situaci v Libyi (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa a Georgios Katrougkalos za skupinu GUE/NGL o situaci v Libyi (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić a Louis Michel za skupinu ALDE o situaci v Libyi (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD o situaci v Libyi (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 18.9.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí