Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg

6. Libyan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Libyan tilanne (2014/2844(RSP))

Keskustelu käytiin 17. syyskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.9.2014, kohta 16).


Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014)

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula ja Vincent Peillon S&D-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis ja Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014)

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014)

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa ja Georgios Katrougkalos GUE/NGL-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014)

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö