Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. rugsėjo 18 d. - Strasbūras

6. Padėtis Libijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Libijoje ((2014/2844(RSP)))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. rugsėjo 17 d. ( 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu – dėlpadėties Libijoje (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014) ;

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula ir Vincent Peillon S&D frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014) ;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis ir Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014) ;

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dė lpadėties Libijoje (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa ir Georgios Katrougkalos GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Balsavimas: 10.7 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika