Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. september 2014 - Strasbourg

6. Razmere v Libiji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Libiji (2014/2844(RSP))

Razprava je potekala 17. septembra 2014 (točka 16 zapisnika z dne 17.9.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0111/2014) ;

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula in Vincent Peillon v imenu skupine S&D o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0120/2014) ;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0131/2014) ;

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa in Georgios Katrougkalos v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić in Louis Michel v imenu skupine ALDE o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0136/2014).

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 18.9.2014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov