Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. september 2014 - Strasbourg

8. EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden (2014/2830(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Andrzej Grzyb for PPE-Gruppen, Elena Valenciano Martínez-Orozco for S&D-Gruppen, Karol Karski for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Jean-Luc Schaffhauser, løsgænger, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Branislav Škripek, Marietje Schaake, Peter Lundgren, Konstantinos Papadakis, Kinga Gál, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Javier Couso Permuy, Mara Bizzotto, Gabrielius Landsbergis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Francisco Assis, Beatrix von Storch, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Richard Howitt, Bas Belder og Ramón Jáuregui Atondo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrej Plenković, Renato Soru, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Giulia Moi, Ivan Jakovčić, James Carver, Eduard Kukan, Liisa Jaakonsaari, Pablo Echenique og Soraya Post.

Indlæg af Neven Mimica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Corina CREŢU
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik