Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg

9.3. Ihmisoikeusrikkomukset Bangladeshissa
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 ja B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo ja Jean Lambert esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt ja Franz Obermayr.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marc Tarabella.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.3.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö