Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. septembra 2014 - Štrasburg

9.3. Porušovanie ľudských práv v Bangladéši
CRE

Návrhy uznesenia B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 a B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo a Jean Lambert uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt a Franz Obermayr.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Marc Tarabella.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 18.9.2014.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia