Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. september 2014 - Strasbourg

9. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 16.9.2014).


9.1. Forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere i Aserbajdsjan

Forslag til beslutning B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 og B8-0098/2014 (2014/2832(RSP))

Indlæg af Ivo Vajgl om afviklingen af forhandlingen.

Arne Gericke, Alexander Graf Lambsdorff, Josef Weidenholzer, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao og Molly Scott Cato forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen og Ana Gomes.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Ivo Vajgl.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 18.9.2014.


9.2. Burundi, især sagen om Pierre Claver Mbonimpa

Forslag til beslutning B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 og B8-0106/2014 (2014/2833(RSP))

Ignazio Corrao, Louis Michel, Josef Weidenholzer, Maurice Ponga, Marie-Christine Vergiat og Judith Sargentini forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Francesc Gambús, Goffredo Maria Bettini og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Gianluca Buonanno (formanden erklærede sidstnævnte medlems sprogbrug for upassende og opfordrede medlemmet til at give en undskyldning).

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 18.9.2014.


9.3. Krænkelser af menneskerettighederne i Bangladesh

Forslag til beslutning B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 og B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo og Jean Lambert forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt og Franz Obermayr.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Marc Tarabella.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 18.9.2014.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik