Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2832(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0090/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.1

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0022

Zápis
Čtvrtek, 18. září 2014 - Štrasburk

10.1. Pronásledování obránců lidských práv v Ázerbájdžánu (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 a B8-0099/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0090/2014

(nahrazující B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 a B8-0099/2014):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés a Andrej Plenković za skupinu PPE;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini a Luigi Morgano za skupinu S&D;

Charles Tannock za skupinu ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek a Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE;

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler a Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

přijat (P8_TA(2014)0022)

(Návrh usnesení B8-0098/2014 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Mario Borghezio.

Právní upozornění - Ochrana soukromí