Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2832(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0090/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2014 - 10.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0022

Jegyzőkönyv
2014. szeptember 18., Csütörtök - Strasbourg

10.1. Az emberijog-védők üldözése Azerbajdzsánban (szavazás)
CRE

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 és B8-0099/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0090/2014

(amely a B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 és B8-0099/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Sógor Csaba, Jarosław Leszek Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tőkés László és Andrej Plenković, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini és Luigi Morgano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek és Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Ulrike Lunacek, Meszerics Tamás, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler és Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao.

Elfogadva (P8_TA(2014)0022)

(A B8-0098/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalás

Mario Borghezio.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat