Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2832(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0090/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0022

Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. rugsėjo 18 d. - Strasbūras

10.1. Žmogaus teisių gynėjų persekiojimas Azerbaidžane (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 ir B8-0099/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0090/2014

(keičia B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 ir B8-0099/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés ir Andrej Plenković PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini ir Luigi Morgano S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek ir Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu;

Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao.

Priimta (P8_TA(2014)0022).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0098/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Mario Borghezio.

Teisinė informacija - Privatumo politika