Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2832(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0090/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.1

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0022

Proces-verbal
Joi, 18 septembrie 2014 - Strasbourg

10.1. Persecutarea militanților pentru drepturile omului în Azerbaidjan (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 și B8-0099/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0090/2014

(care înlocuiește B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 și B8-0099/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés și Andrej Plenković, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini și Luigi Morgano, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek și Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2014)0022)

(Propunerea de rezoluție B8-0098/2014 a devenit caducă.)

Intervenție

Mario Borghezio.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate