Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2832(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0090/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0022

Zápisnica
Štvrtok, 18. septembra 2014 - Štrasburg

10.1. Prenasledovanie obhajcov ľudských práv v Azerbajdžane (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 a B8-0099/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0090/2014

(nahrádzajúci B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 a B8-0099/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés a Andrej Plenković v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini a Luigi Morgano v mene skupiny S&D;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek a Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE;

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2014)0022)

(Návrh uznesenia B8-0098/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

Mario Borghezio.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia