Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2832(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0090/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2014)0022

Protokoll
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg

10.1. Förföljelse av människorättsförsvarare i Azerbajdzjan (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 och B8-0099/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0090/2014

(ersätter B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 och B8-0099/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés och Andrej Plenković för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini och Luigi Morgano för S&D-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek och Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0022)

(Resolutionsförslag B8-0098/2014 bortföll.)

Inlägg

Mario Borghezio.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy