Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2833(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0086/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.2

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0023

Proces-verbal
Joi, 18 septembrie 2014 - Strasbourg

10.2. Burundi, în special cazul lui Pierre Claver Mbonimpa (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 și B8-0106/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0086/2014/rev.1

(care înlocuiește B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 și B8-0106/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús și Andrej Plenković, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano și Goffredo Maria Bettini, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR;

Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš și Javier Nart, în numele Grupului ALDE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2014)0023)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate