Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2834(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0097/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.3

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0024

Zápis
Čtvrtek, 18. září 2014 - Štrasburk

10.3. Porušování lidských práv v Bangladéši (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 a B8-0105/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0097/2014/rev.1

(nahrazující B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 a B8-0105/2014):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda a Andrej Plenković za skupinu PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Luigi Morgano za skupinu S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská a Nirj Deva za skupinu ECR;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica a Javier Nart za skupinu ALDE;

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

Jean Lambert a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

přijat (P8_TA(2014)0024)

Právní upozornění - Ochrana soukromí