Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2834(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0097/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0024

Pöytäkirja
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg

10.3. Ihmisoikeusrikkomukset Bangladeshissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 ja B8-0105/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0097/2014/rev.1

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 ja B8-0105/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda ja Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Luigi Morgano S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská ja Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica ja Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jean Lambert ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0024)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö