Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2834(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0097/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0024

Zapisnik
Četvrtak, 18. rujna 2014. - Strasbourg

10.3. Kršenje ljudskih prava u Bangladešu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 i B8-0105/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0097/2014/rev.1

(koji zamjenjujeB8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 i B8-0105/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda i Andrej Plenković, u ime kluba PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Luigi Morgano, u ime kluba S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská i Nirj Deva, u ime kluba ECR;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica i Javier Nart, u ime kluba ALDE;

Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL;

Jean Lambert i Barbara Lochbihler, u ime kluba Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Usvojen (P8_TA(2014)0024)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti