Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2834(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0097/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0024

Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. rugsėjo 18 d. - Strasbūras

10.3. Žmogaus teisių pažeidimai Bangladeše (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 ir B8-0105/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0097/2014/rev.1

(keičia B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 ir B8-0105/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda ir Andrej Plenković PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Luigi Morgano S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská ir Nirj Deva ECR frakcijos vardu;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica ir Javier Nart ALDE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

Jean Lambert ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao.

Priimta (P8_TA(2014)0024).

Teisinė informacija - Privatumo politika