Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2834(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0097/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2014 - 10.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0024

Notulen
Donderdag 18 september 2014 - Straatsburg

10.3. Mensenrechtenschendingen in Bangladesh (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 en B8-0105/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0097/2014/rev.1

(ter vervanging van B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 en B8-0105/2014):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda en Andrej Plenković, namens de PPE-Fractie;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Luigi Morgano, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská en Nirj Deva, namens de ECR-Fractie;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica en Javier Nart, namens de ALDE-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

Jean Lambert en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie;

Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao.

Aangenomen (P8_TA(2014)0024)

Juridische mededeling - Privacybeleid