Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2834(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0097/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0024

Protokół
Czwartek, 18 września 2014 r. - Strasburg

10.3. Naruszenia praw człowieka w Bangladeszu (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 i B8-0105/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0097/2014/rev.1

(zastępujący B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 i B8-0105/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda i Andrej Plenković w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Luigi Morgano w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská i Nirj Deva w imieniu grupy ECR;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica i Javier Nart w imieniu grupy ALDE;

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

Jean Lambert i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2014)0024)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności