Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2834(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0097/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.3

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0024

Proces-verbal
Joi, 18 septembrie 2014 - Strasbourg

10.3. Încălcări ale drepturilor omului în Bangladesh (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 și B8-0105/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0097/2014/rev.1

(care înlocuiește B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 și B8-0105/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda și Andrej Plenković, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg și Luigi Morgano, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská și Nirj Deva, în numele Grupului ECR;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica și Javier Nart, în numele Grupului ALDE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

Jean Lambert și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2014)0024)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate