Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2834(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0097/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2014)0024

Protokoll
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg

10.3. Människorättskränkningar i Bangladesh (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 och B8-0105/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0097/2014/rev.1

(ersätter B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 och B8-0105/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda och Andrej Plenković för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Luigi Morgano för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská och Nirj Deva för ECR-gruppen;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica och Javier Nart för ALDE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;

Jean Lambert och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0024)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy