Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2841(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0118/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0025

Protokoll
Neljapäev, 18. september 2014 - Strasbourg

10.4. Olukord Ukrainas ning ELi ja Venemaa suhete hetkeolukord (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 ja B8-0129/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0118/2014/rev.1

(asendades B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 ja B8-0128/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel;

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel ja Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel;

Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Valentinas Mazuronis ja Iveta Grigule.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0025)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0125/2014 ja B8-0129/2014 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Petras Auštrevičius muudatusettepaneku 4 kohta suulise muudatusettepaneku esitamiseks, mis võeti vastu, ja Knut Fleckenstein muudatusettepaneku 10 kohta suulise muudatusettepaneku esitamiseks, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika