Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2841(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0118/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0025

Pöytäkirja
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg

10.4. Ukrainan tilanne ja EU:n ja Venäjän suhteet (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 ja B8-0129/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0118/2014/rev.1

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 ja B8-0128/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan ja Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel ja Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta;

Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta

Valentinas Mazuronis ja Iveta Grigule.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0025)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0125/2014 ja B8-0129/2014 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Petras Auštrevičius esitti tarkistukseen 4 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin, ja Knut Fleckenstein esitti tarkistukseen 10 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö