Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0107/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0026

Zápis
Čtvrtek, 18. září 2014 - Štrasburk

10.5. Reakce EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 a B8-0126/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0107/2014

(nahrazující B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 a B8-0126/2014):

předložen těmito poslanci:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini a Ivana Maletić za skupinu PPE;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea a Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D;

Nirj Deva a Jan Zahradil za skupinu ECR;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

přijat (P8_TA(2014)0026)

(Návrhy usnesení B8-0115/2014 a B8-0124/2014 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Beatrix von Storch.

Právní upozornění - Ochrana soukromí