Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2842(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0107/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0026

Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris - Strasbūra

10.5. ES veiktie pasākumi, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (balsošana)
CRE

Rezolūciju priekšlikumi B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 un B8-0126/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0107/2014.

(aizstāj B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 un B8-0126/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini un Ivana Maletić PPE grupas vārdā;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea un Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā;

Nirj Deva un Jan Zahradil ECR grupas vārdā;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert un Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā;

Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao.

Pieņemts (P8_TA(2014)0026).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0115/2014 un B8-0124/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Beatrix von Storch.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika