Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2842(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0107/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2014 - 10.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0026

Notulen
Donderdag 18 september 2014 - Straatsburg

10.5. Reactie van de EU op de uitbraak van ebola (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 en B8-0126/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0107/2014

(ter vervanging van B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 en B8-0126/2014):

ingediend door de volgende leden:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea en Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie;

Nirj Deva en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert en Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie;

Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao.

Aangenomen (P8_TA(2014)0026)

(Ontwerpresoluties B8-0115/2014 en B8-0124/2014 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Beatrix von Storch.

Juridische mededeling - Privacybeleid