Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2842(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0107/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0026

Protokół
Czwartek, 18 września 2014 r. - Strasburg

10.5. Reakcja UE na wybuch epidemii wirusa ebola (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 i B8-0126/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0107/2014

(zastępujący B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 i B8-0126/2014):

złożony przez następujących posłów:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea i Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D;

Nirj Deva i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert i Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2014)0026)

(Projekty rezolucji B8-0115/2014 i B8-0124/2014 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienie

Beatrix von Storch.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności